Liturgie DV 10 december, morgendienst

Psalm 89:19
Lofzang van Maria:1
Lezen Lukas 1:26-38
Lofzang van Maria:2, 3, 7
Psalm 2:4
Psalm 89:7

Thema van de preek: Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonde
1. Zijn komst aangekondigd
2. Zijn werk getekend
3. Zijn Persoon geopenbaard

Vragen bij de preek:
1. Verwacht jij Jezus in jouw hart? Gaat Gods kind zich in Maria herkennen? Lees eens Lukas 11:27. Wat leer je hieruit?
2. Welk werk moest Jezus doen? Wat heeft dat te maken met de ambten van profeet, priester en koning?
3. Waarom is het zo belangrijk te weten dat Jozef Zijn vader niet is? Wie is Zijn Vader? Hoe kon Hij dan mens worden? Waarom moest Hij mens worden?

 

Liturgie DV 10 december, middagdienst

Psalm 104:14
Psalm 143:10
Lezen Mattheüs 6:19-34
Psalm 36:2, 3
Psalm 146:2, 3
GdH: 5

Thema van de preek: HC 49, de vierde bede
1. Waarom gevraagd wordt
2. Waar het ons brengen moet
3. Waar het ons van afbrengen moet

Vragen bij de preek:
1. Wat wordt er bedoeld met brood? Alleen het brood dat wij eten? Waarom vragen wij dit, wat is het doel van alles wat wij van God krijgen?
2. Wat betekent het dat God de Oorsprong is? Wij moeten hard werken, maar is dat genoeg? Hebben wij daarbij iets van de Heere nodig?
3. Waar stel jij je vertrouwen op, van wie verwacht je alles? Heeft de Heere daarbij een plaats in je leven?