Evangelisatie

God heeft heel de wereld geschapen. Hij is de Schepper en Onderhouder van alle mensen en Hij heeft er recht op om door iedereen gediend te worden. Alle mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn zondaren die God van nature niet kennen. Toch roept God door Christus, zolang de wereld bestaat, uit die hele zondige mensheid een gemeente bijeen die Hem zal dienen. Die gemeente zal dus bestaan uit zowel mensen die binnen de kerk geboren zijn de (doop)leden), als uit mensen die nu nog niet bij de christelijke gemeente horen.

Evangeliseren is het doorgeven van (de boodschap van) Gods Woord aan mensen die dit woord nog niet kennen. De opdracht hiertoe vinden we op verschillende plekken in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Markus 16:15 ‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

Christenen worden echter niet alleen opgeroepen om met woorden de naasten te winnen voor Christus, maar ook met daden. Van Dorcas staan geen woorden beschreven in de Bijbel, maar wat heeft zij een rijk getuigenis achter gelaten door haar godvruchtige en dienende leven!

De Bijbel
De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het is een boek vol levenswijsheid.
De Bijbel is het Boek van God voor de mensen. Het gaat over onze herkomst, het doel van ons leven en over leven na de dood. Alle denkbare levensvragen komen in de Bijbel aan de orde. En ook antwoorden zijn erin te vinden. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn door het lezen van de Bijbel geboeid en getroost. Uit de praktijk blijkt dat het lezen uit de Bijbel niet altijd makkelijk is. Klik hier om cursussen te volgen die helpen bij het lezen en begrijpen van de Bijbel.

Donaties
Het rekeningnummer van de Evangelisatie Commissie Middelburg-Zuid is: NL26 INGB 0005782886  (ING bank).

Contact
U kunt de Evangelisatiecommissie bereiken via het e-mailadres: evangelisatiezuiderkerk@gmail.com.