Peuterclub Samuël
De doelstelling van de peuterclub is het kind de mogelijkheid te geven zich op diverse terreinen te ontwikkelen in combinatie met het omgaan met diverse leeftijdgenootjes. De vereniging biedt de ouders een eigen peuterclub waar onder leiding, op principieel verantwoorde wijze, de peuters bezig kunnen worden gehouden.

Peuterclub tijden
Iedere donderdagmorgen tijdens de schoolweken is er peuterclub. De kinderen kunnen tussen 8.45 en 9.00 uur in de grote zaal van de kerk gebracht worden. Om 11.30 uur wordt de morgen beëindigd en worden de kinderen weer opgehaald.

Aanmelding
Uw kind mag vanaf de leeftijd van 1 jaar en 8 maanden aangemeld worden. Hierover ontvangt u tegen die tijd via de mail van het bestuurslid aanmeldingen meer informatie. Vanaf de leeftijd van 2 ½ jaar komt uw kind in aanmerking voor een plaats op de peuterclub. We proberen uw peuter ruim voor plaatsing een welkomstbericht te sturen.

Inschrijfgeld en ouderbijdrage
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- per kind. Uw kind wordt pas op de wachtlijst geplaatst als u het inschrijfgeld heeft overgemaakt op het rekeningnummer van de peuterclub o.v.v. “inschrijfgeld”. De maandelijkse ouderbijdrage is € 15,-per kind

Bestuursleden
– Lianne Goedbloed – voorzitter
– Stefanie Beekman – secretaresse
– Gonnelies Moens – penningmeester
– Caroline Kruis – bestuurslid aanmeldingen

Juffen
– Jolanda Minderhoud
– Corrie Peene
– Kim Meulmeester
– Jantine Poortvliet
– Janny Janse
– Carliene Louws
– Janneke Hollebrandse