Jongerencommissie

De jongerencommissie van Middelburg-Zuid is opgericht uit zorg over de plaats van jongeren in onze gemeente en de maatschappij. Het doel is: de verbinding tussen jongeren, pastoraat en gemeente vergroten en daarnaast toerusting en bezinning voor jongeren en ouders organiseren. De kern hiervan is de verbinding van onze jongeren met het Woord, de prediking van het Woord en daarin ten diepste het vleesgeworden Woord, de Heere Jezus. Dit in de wetenschap dat alleen de Heilige Geest die werkelijke geloofsverbinding tot stand kan brengen.
Deze taak bestaat uit de volgende thema’s:

Pastoraat en jongeren
Verbinding zoeken, organiseren en vergroten tussen pastoraat – (wijk)ouderlingen en predikant – en jongeren en catechisanten. Om dit goed vorm te geven participeren ook enkele ambtsdragers in de jongerencommissie.

Thema-avonden
Thema-catechisatieavonden en gemeenteavonden organiseren, gericht op het leven naar Gods Woord met thema’s als Bijbellezen, huisgodsdienst, opvoedingsondersteuning en mediagebruik.

Zuiderweb-avonden
Periodiek bezinnende avonden organiseren met een ontspannend en gezellig onderdeel voor jongeren en jongvolwassenen.
Naast bovengenoemde kernactiviteiten zoekt de commissie naar mogelijkheden om activiteiten vorm te geven die de band tussen jongeren, gemeente, pastoraat en ouders versterken.
De jongerencommissie is niet betrokken bij de organisatie van de jeugdverenigingen binnen de gemeente, maar functioneert zelfstandig. De commissie zet zowel in samenwerking met jeugdwerk, catecheten en gemeenteleden als zelfstandig activiteiten op.

Samenstelling jongerencommissie
  • Coen de Kraker (voorzitter)
  • Johan Maljaars
  • Paul Walhout
  • Liesbet Jobse
  • Jacco de Visser
  • Julia van Walsem