Jongerencommissie

De jongerencommissie van Middelburg-Zuid is opgericht uit zorg over de plaats van jongeren in onze gemeente en de maatschappij. Het doel van de commissie is de verbinding tussen jongeren, pastoraat en gemeente te vergroten en daarnaast toerusting en bezinning te organiseren aan jongeren en ouders. De kern hiervan is de verbinding van onze jongeren met het Woord, de prediking van het Woord en daarin ten diepste het vleesgeworden Woord, de Heere Jezus. Dit in de wetenschap dat alleen de Heilige Geest die werkelijke geloofsverbinding tot stand kan brengen.
Deze taak bestaat uit de volgende thema’s:

Pastoraat en jongeren.
De verbinding zoeken, organiseren en vergroten tussen het pastoraat (wijk)ouderlingen, predikant en jongeren en catechisanten. Om dit goed vorm te geven participeren ook enkele ambtsdragers in de jongerencommissie.

Thema-avonden:
organisatie van thema-catechisatieavonden en gemeenteavonden, gericht op het leven naar Gods Woord met thema’s als Bijbellezen, huisgodsdienst, opvoedingsondersteuning en mediagebruik.

Zuiderweb-avonden:
organisatie van periodiek bezinnende avonden met een ontspannende en gezellig onderdeel voor jongeren en jongvolwassenen.
Naast bovengenoemde kernactiviteiten zoekt de commissie naar mogelijkheden om activiteiten vorm te geven die de band tussen jongeren, gemeente, pastoraat ouders versterken.
De jongerencommissie is niet betrokken bij de organisatie van de jeugdverenigingen binnen de gemeente, maar functioneert zelfstandig. De commissie zet zowel in samenwerking met jeugdwerk, catecheten, gemeenteleden als zelfstandig activiteiten op.

Samenstelling commissie:
  • Coen de Kraker (voorzitter)
  • Johan Maljaars
  • Paul Walhout
  • Liesbet Jobse
  • Jacco de Visser
  • Julia van Walsem