JV -12 ‘Timotheüs’

Wie zijn wij?
– Deze jeugdvereniging is er voor jongeren van 10 t/m 12 jaar, die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten.

Wat doen wij?
– Samen doen wij de Bijbel open. Om te luisteren naar Gods Woorden en meer te leren van de Bijbel. Dit doen we door iets over Bijbelse, historische en actuele onderwerpen te vertellen en dit met elkaar te bespreken.
– Wij komen eens in de 14 dagen op donderdagavond in een van de kerkzalen bij elkaar.
– Naast bezinning is er ook altijd een ontspannende activiteit.
– We beginnen om 19.00 uur en eindigen rond 20.30 uur.