Vrouwenvereniging ‘Hadassa’

De vrouwenvereniging komt eens in de twee weken bij elkaar op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur (met tussendoor koffiepauze) om gezamenlijk te luisteren, na te denken en te praten over de Bijbel en actuele maatschappelijke onderwerpen. Komt u/kom jij ook? Hartelijk welkom om eens een avond bij te wonen!

Algemene informatie en mededelingen

Handwerkideeën
Als u iets leuks weet om te naaien, borduren, haken of knutselen, kunt u dit  overleggen met de volgende dames: Carin Bakker-Kersten en Els Schot-Lievense.

Bezoekjes
In de gemeente worden diverse bezoekjes gebracht om de betrokkenheid als gemeenteleden te versterken. We geven bij de bezoekjes altijd een attentie namens de vrouwenvereniging. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

– Nieuw ingekomen leden, ziekenbezoek of felicitatie bezoek: bos bloemen, plant, fruit, boekje of andere attentie ter waarde van 6 euro.

– Kraambezoek bij verenigingsleden: ze mogen iets uitzoeken uit de kraamtas.

Een declaratie van een attentie kunt u met kassabon inleveren bij de penningmeesteresse, Ruth Pieterman. Dit kan op een verenigingsavond, per e-mail of per Whatsapp-bericht. Het e-mailadres is ruth@revivalsite.nl en het telefoonnummer is 0681841367.

Overige informatie
De vereniging heeft een sponsorkindje via Bijzondere Noden. Maandelijks wordt een bedrag gesponsord van 13,50 euro.

Ook wordt er een student uit Papua gesponsord. Het sponsorbedrag is 240 euro per jaar.

Bij de kaartentafel/handwerktafel kunt u postzegels kopen. De opbrengst hiervan is voor de vrouwenvereniging.

Alle leden van vrouwenvereniging Hadassa ontvangen via de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeente (VBGG) het blad Tabitha. De vrouwenvereniging betaalt voor u het lidmaatschap.

De contributie voor onze vereniging bedraagt € 22,50 per jaar.

Bestuur:

  • Mw. A. Brouwer-van der Hoek, presidente
  • Mw. J. Verheij-Hus, vice-presidente
  • Mw. K. Zuidweg-Egas, algemeen adjunct
  • Mw. C.J. Scheele-Westerbeke, secretaresse
  • Mw. J. van de Weele-Sinke, tweede secretaresse
  • Mw. R. Pieterman, penningmeesteresse