Collectebonnen

In onze gemeente gebruiken wij collectebonnen. De volgende collectebonnen vellen zijn verkrijgbaar, waarbij middels een scheurlijn de bon door de helft gedeeld kan worden:

  • 20 bonnen van € 0,90 = € 18,00 (rode kleur)
  • 20 bonnen van € 3,80 = € 76,00 (groene kleur)
  • Eén vel collectebonnen bevat 20 hele collectebonnen (of 40 halve)

Bestellen
Op onderstaande rekening kunt u het bedrag voor het aantal gewenste collectebonnen vellen overmaken. Graag met vermelding van de specificatie. Sinds enige tijd vermelden de banken uw adres niet meer op de afschrijvingen. Daarom graag ook uw adres vermelden bij ‘omschrijving’, zodat duidelijk is bij welke ‘Moens’ of ‘Janse’ de bonnen afgeleverd dienen te worden.

Het bedrag betalen op: NL44 INGB 0006 8939 88 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Middelburg-Zuid. Na ontvangst van het overgemaakte bedrag worden de bonnen bezorgd of toegezonden.