Kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de ‘kerkenraad’. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten):
– een predikant
– ouderlingen
– diakenen

Ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente en diakenen zorgen voor de armen en de financiën. Zowel ouderlingen als diakenen worden op een ledenvergadering gekozen en dienen voor drie jaar, waarna ze herkozen kunnen worden. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.

Predikant
Ds. M. Boersma  1e voorzitter kerkenraad
Ouderlingen Diakenen
G. A. Terlouw 2e voorzitter kerkenraad L.C. de Wolf voorzitter diaconie
J. Koppejan 1e scriba / 2e penningmeester J.H. van Leerdam secretaris diaconie
M. Wondergem A. Francke 1e penningmeester
P. de Ridder W.J. van Beek
L.P. Walhout G.K. van der Horst
G.J. Schrijvers C.J. Proos
J. Maljaars 2e scriba
P. Jobse
C.J. de Kraker