Bijbelcursus

Wat is de Bijbel eigenlijk? Hebt u geen idee, of wilt u zich er verder in verdiepen?
In onze gratis Bijbelcursussen maakt u stap voor stap kennis met dit Boek.
U kunt de lessen zowel schriftelijk als online volgen zonder dat er iemand bij u thuis of aan de deur komt. 

Schriftelijke Bijbelcursus
Wilt u meer over de Bijbel te weten komen? Dat kan gratis via een van de schriftelijke Bijbelcursussen. U krijgt geen bezoek aan huis en wordt niet telefonisch benaderd. Alles gebeurt schriftelijk door leden van onze gemeente, ook de correctie van de ingestuurde lessen. Mondeling contact is, als u dat wilt, overigens altijd mogelijk. Een kort verzoekje, gericht aan onderstaand e-mailadres, is daarvoor voldoende.
Om misverstanden of teleurstelling te voorkomen, wijzen wij erop dat onze schriftelijke cursussen niet bedoeld zijn voor mensen die lid of dooplid van een kerkelijke gemeente zijn: de behandelde onderwerpen zullen voor hen al bekend zijn doordat zij catechetisch onderwijs hebben gevolgd.

De Bijbelcursus bestaat uit deze onderdelen:

1. Bijbelcursus voor beginners:
Het Oude Testament, behandeld in 14 lessen: o.a. over het ontstaan van de Bijbel, het gezag van de Bijbel, verhalen over profeten, koningen en het volk Israël, inclusief een handige toelichting op Bijbelse kernbegrippen.
N.B. De Bijbelcursus voor beginners is ook digitaal beschikbaar. Deze versie is compleet met een Bijbel + verklarende kanttekeningen.

2. Bijbelcursus voor gevorderden:
In 14 lessen wordt dieper ingegaan op de inhoud van de Bijbel, met name het Nieuwe Testament. Deelname aan deze cursus veronderstelt bij de cursist enige basiskennis van de Bijbel.

3. Toelichting op de christelijke leer:
Cursisten die de cursus 1 en/of 2 hebben gevolgd, kunnen verdergaan met een verrijkingscursus. Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus wordt in 20 lessen de christelijke leer in al haar onderdelen toegelicht. De vraag-en-antwoordmethodiek zorgt voor een gestructureerde, grondige, toegankelijke aanpak.

Voor deelname aan deze cursussen kunt u zich aanmelden per e-mail: evangelisatiezuiderkerk@gmail.com.
Bij aanmelding op onderdeel 1 vernemen wij graag of u de papieren of de digitale versie van het cursusmateriaal wilt ontvangen.

Natuurlijk zijn wij altijd bereid tot een gesprek, indien u dat wenst.