Zendingscommissie

De Plaatselijke zendinsgscommissie heeft als doel de bezinning op de zendingsdsopdracht van de kerk in onze plaatselijke gemeente te bevorderen. Daarnaast het meeleven daarin te stimuleren en het inzamelen van middelen ten behoeve van ZGG te verwerven.

Als PZC behartigen we de belangen van het zendingswerk met verschillende activiteiten

1 keer in de maand wordt door vele vrijwilligers oud papier ingezameld in een gedeelte van Middelburg en Arnemuiden.

Naast vrijwilligers wordt er ook veel materieel (tractors, karren, etc) ter beschikking gesteld.
De opbrengsten van het oud papier komt ten goede van het zendingswerk waarbij elk jaar een ander opbrengstdoel wordt vastgesteld.

1 keer per jaar (op de Zeeuwse zendingsdag) worden de opbrengsten bekend gemaakt. Tevens wordt er dan door bijvoorbeeld een zendingswerker iets verteld en een verhaal vertelt.

Ook wordt door de collectanten een aantal keer per jaar geld ingezameld met het zendingsbusje wat ten goede komt voor de zending, en wordt de “Paulus” meerder keren per jaar verstrekt.

Een aantal keer per jaar komen we met de collectanten samen om de inhoud van de zendingsbusjes te tellen.

Een deel daarvan wordt met de commissie van Middelburg-Centrum georganiseerd waarbij per toerbeurt naast het tellen van de zendingsbusjes ook een spreker wordt gevraagd die iets vertelt – laat zien wat met het zendingswerk te maken heeft.

Verder wordt er enorm veel werk verzet op “Ramsjburg” waar vele vrijwilligers bij betrokken zijn.

De opbrengst hiervan komt voor 100% ten goede van het zendingswerk.

Het zendingswerk van de gereformeerde gemeente wordt landelijk georganiseerd door de ZGG.

1 keer per jaar komen we regionaal of plaatselijk (Walcheren) met de commissies samen en worden er door het zendingsbureau workshops gegeven die met het zendingswerk te maken hebben.

God wil dat Zijn Woord door de wereld gaat. Door middel van zending geven we gehoor aan de zendingsopdracht van Jezus: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Mattheus 28 : 19).

Extra vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken bij het ophalen van oud papier en in Ramsjburg. Meldt u hiervoor aan bij een van de commissieleden.


Leden zendingscommissie:
  • Jeffrey van der Horst (voorzitter)
  • Wijnand Kruis (secretaris)
  • Jan-Willem de Ridder (penningmeester)
  • Jaap Dingemanse
  • Johan van de Graaf
  • Jan de Wolf
  • Martin van de Zande