Collecte-informatie

Hieronder vindt u de betaalmogelijkheden voor de wekelijkse collecte of een vrijwillige bijdrage:

=================================================================================

Collecten dankdag 2023:

Collecte diaconie t.b.v. de diaconale doelen Zending, via deze link.

Collecte kerk, via deze link.

Collecte voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen, via deze link.

=================================================================================

Collecten kerkdiensten:

Collecte diaconie, via deze link.

Collecte kerk, via deze link.

Extra collecte voor het bouwfonds, via deze link.

==================================================================================

 

Vrijwillige bijdrage november 2023:

Voor de vrijwillige bijdrage kunt u gebruik maken van deze link.

==================================================================================

Hieronder vindt u de links om een bijdrage te geven aan de verschillende extra collecten:

19 november voor het Gomarus abonnement, via deze link.
26 november
voor de emerituskas, via deze link.

==================================================================================