Geschiedenis


Oorsprong Gereformeerde Gemeenten

De oorsprong van de Gereformeerde Gemeenten moeten we zoeken in de Afscheiding van 1834. Die Afscheiding werd aanvankelijk geleid door ds. H. de Cock en ds. H.P. Scholte, die echter spoedig eigen wegen gingen, o.a. door verschil van visie op kerk en verbond. Onder de afgescheidenen tekenden zich ook binnen korte tijd twee groepen af. Enerzijds waren er ‘de gemeenten onder het kruis’ (de benaming wijst op de vervolgingen, waaronder men gebukt ging), terwijl de andere groep bekend stond als ‘de afgescheidenen’. Het voornaamste verschilpunt tussen beide was dat de Kruisgemeenten geen erkenning van de overheid wilden aanvragen (dat zou een verloochening van Christus’ koningschap inhouden). Bovendien wilden de Kruisgemeenten vasthouden aan de Dordtse Kerkorde en de psalmberijming van Datheen. Toen in 1869 de Kruisgezinden en de Afgescheidenen zich toch wisten te vinden in de Christelijke Gereformeerde Kerk, gingen een drietal gemeenten niet mee: Lisse, Enkhuizen en Tricht. Een van de breekpunten was het bezwaar van deze drie gemeenten dat bij de Afgescheidenen het welmenend aanbod van Gods genade eenzijdig op de voorgrond werd gesteld, ten koste van de belijdenis dat het geloof een gave van God is. Nadat het aantal Kruisgemeenten behoorlijk was toegenomen, zien we deze gemeenten in 1907 samengaan met de Ledeboeriaanse gemeenten. (bron kerkenregister)


Geschiedenis Zuiderkerk

Om alle leden en doopleden uit de streekgemeente van de Gereformeerde Gemeente van Middelburg-Centrum plaats te bieden, was het rond 1970 nodig om het kerkgebouw uit te breiden. De burgerlijke gemeente Middelburg breidde in die jaren sterk uit in zuidelijke richting en in Oost-Souburg, Nieuw- en St. Joosland en Arnemuiden werden veel nieuwe woningen gebouwd. Daarom besloot de Gereformeerde Gemeente Middelburg-Centrum om in Middelburg-Zuid een nieuwe gemeente op te richten. In het begin werden de kerkdiensten gehouden in wijkcentrum ‘Het Zuiderbaken’, een gebouw dat nu niet meer bestaat. Op 27 oktober 1973 vond de eerste steenlegging plaats van het nieuwe kerkgebouw: de ‘Zuiderkerk’. Op 5 juli 1974 werd de Zuiderkerk in gebruik genomen.

Ds. Zijderveld heeft bij de ingebruikname van de Zuiderkerk gepreekt over 1 Koningen 8:29a: ‘Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis.’
Van juli 1974 tot december 1977 werd de Zuiderkerk als ‘dochter’ van de ‘moedergemeente’ Middelburg-Centrum beschouwd. Op woensdag 28 december 1977 werd de Gereformeerde Gemeente van Middelburg-Zuid officieel zelfstandig. 

Predikanten
Vanaf 1981 t/m heden werden vier predikanten aan de Zuiderkerk verbonden:

1981-1984 Ds. D. Rietdijk
1998-2009 Ds. M.J. van Gelder
2010-2015 Ds. J.J. Tanis
2022 Ds. M. Boersma

 

Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589