Bijbelstudiegroep ‘Tolle Lege’

De Bijbelstudiegroep komt eens in de twee weken op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (met tussendoor koffiepauze) bij elkaar om het te behandelen gedeelte vers voor vers te bespreken.

Komt u/kom jij ook?

Hartelijk welkom om eens een avond bij te wonen! 

 • Dhr. A. Boogaard
 • Dhr. G.J. Schrijvers
Geen inzendingen.

 • Bijbelstudiegroep Tolle Lege

  In Johannes 5:39 zegt de Heere Jezus: ‘Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.’ In de kanttekeningen staat daarbij o.a.: ‘De weg om het eeuwige leven te verkrijgen, wordt in dezelve [Schriften]  geleerd en aangewezen.’ In de verklaring van Matthew Henry staat: ‘We moeten zoeken als zij die afdalen om goud en zilver te zoeken.’

  Als Bijbelstudiegroep komen we eens in de twee weken op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (met tussendoor koffiepauze) in informele sfeer bij elkaar. We zijn nu bezig met het boek Mattheüs. Het is goed om met elkaar vers voor vers een gedeelte van de Bijbel door te ‘kruipen’, zoekend om te verstaan wat we daar lezen en wat het ons te zeggen heeft. De Heilige Geest, Die Gods Woord geïnspireerd heeft, is onmisbaar als Uitlegger van de Schrift. Als hulpmiddel nemen de deelnemers/deelneemsters soms een Bijbelverklaring mee, bijvoorbeeld van Calvijn, Matthew Henry of Dächsel. Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van de kanttekeningen en soms de Bijbel met uitleg. Erg fijn om zo samen bezig te mogen zijn. Verrassend onverwacht zijn vaak de gesprekken die er ontstaan, variërend van actuele zaken tot en met persoonlijke (levens-)vragen. Het staat iedereen vrij om wel of geen bijdrage te leveren. De Bijbelstudiegroep is heel divers en de leeftijd varieert van jong tot oud. We zien er naar uit nieuwe belangstellenden (leden of doopleden) te verwelkomen. Uw en jouw komst wordt dus zeer gewaardeerd! Op deze site en in de Gomarus worden de data ruim van te voren vermeld.

  We hopen tot ziens!

  Een hartelijke groet van alle Bijbelstudiegroepleden


Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589