Wat is waar?

Vraag

Hoe weet je nu dat de Bijbel echt waar is?


Antwoord
Bedankt voor deze vraag. Veel jongeren zullen deze vraag herkennen.  Je bent opgevoed in een christelijk gezin, de Bijbelverhalen zijn je verteld. Op catechisatie wordt er vanuit gegaan dat in de Bijbel gelooft. In de kerk wordt er uit gepreekt. Ondertussen zit je met de vraag: is de Bijbel wel waar?  De Islam leest de Koran. Andere godsdiensten hebben weer een ander boek. Wie zegt dat dit niet waar is? Er valt veel over deze vraag te zeggen. Niet alles kan gezegd worden. Is het niet genoeg, dan horen we het graag en stel dan gerust nog andere vragen.

In de eerste plaats is de Bijbel waar omdat dit in de Bijbel staat. Dat klinkt misschien heel vreemd. Toch is het waar. David zegt in Psalm 119: Uw Woord is de waarheid! Dus wat er in de Bijbel staat is waar omdat dit Gods Woord is. Veel mensen zeggen: in de Bijbel staat Gods Woord. Dat is niet waar. De Bijbel is Gods Woord van letter tot letter. Dit heeft te maken met de inspiratie. De Bijbel is door de Heilige Geest gedicteerd. Lees wat er staat in de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 3. Daar staat dat kinderen van God ze hebben opgeschreven door naar God te luisteren. Je leest dit ook van Mozes. Hij moest alles van God opschrijven. Ook Johannes moest dit. (Joh. 21: 25 en Openb. 22: 19). Het is dus letterlijk het Woord van God.

In de tweede plaats zie je ook dat wat God zegt in Zijn Woord ‘uit komt’. God heeft door Zijn profeten de ballingschap voorspelt. Dit is gebeurd. Daar lees je ook in andere boeken over. God heeft Zijn Zoon beloofd. Hij is gekomen. 

Een derde bewijs is dat Gods kinderen de kracht er van mogen ervaren in hun ziel. Zij lezen niet alleen Gods Woord, maar de Heilige Geest komt daarbij en geeft de woorden kracht in het hart. Dan is er geen twijfel meer. Dat is het grootste en het belangrijkste bewijs dat de Bijbel waar is. Smeek daarom. Want dit maken ook jonge mensen mee. Je krijgt dan zo’n liefde tot God en Zijn Woord.
Misschien zeg je: ‘de moslims geven ook getuigen van hun geloof in Allah en in de Koran’. Als je iets leest over de ontstaansgeschiedenis van de Koran is dit heel opmerkelijk. Mohammed die door de woestijn doolde kreeg een openbaring. Later heeft hij deze openbaring opgeschreven en zo is de Koran ontstaan. Aanvankelijk was hij twijfelend wat dit allemaal betekende. Zijn vrouw moest hem er op wijzen dat dit van God was. Apart hé. Denk je nu echt dat als God spreekt, dat je twijfelt? Dat een ander moet zeggen dat God tot je sprak? Mozes heeft God ontmoet en Zijn woorden opgeschreven. Er was geen twijfel.  Als je verder de geschiedenis nagaat, merk je dat er in de loop van de tijd veel aan de Koran geschrapt en veranderd is. Het is een document waar allerlei mensen aan gesleuteld hebben. Dit maakt de Koran onbetrouwbaar. Gods Woord is betrouwbaar. Bidt om de verlichting met de Heilige Geest en vraag of de auteur van de Schrift Zelf tot je spreken wil.