• vanaf de kansel
 • vanaf de kansel
 • In den beginne was het Woord

 • Dat Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis

Welkom in de Zuiderkerk

Gereformeerde gemeente sinds 1977

Bijbelleesplan 2023/2024

Diensten >>
  

 •  KERKDIENST BELUISTEREN

 • AANKONDIGINGEN/NIEUWS 5 juni 2023

LEES MEER

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

Onze Grondslag

Waarin ligt ons fundament

Onze grondslag is Gods Woord, de Bijbel, zoals nader verwoord in de ‘Drie Formulieren van Enigheid’: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

 • Bijbel

  De Bijbel, Gods Woord, is het fundament van onze Gereformeerde Gemeente. Door middel van de Bijbel komt God heel dicht bij ons, laat ons zien wie wij zijn en Wie Hij is. God geeft in Zijn Woord antwoord op zovele vragen over het geestelijke leven, maar ook over het natuurlijke leven.

 • Dordtse Leerregels
  De Dordtse leerregels zijn ‘de vijf artikelen tegen de remonstranten’, of ‘het oordeel van de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, over de bekende vijf hoofdstukken der leer, waarover in de Gereformeerde Kerken van deze Verenigde Nederlanden verschil is ontstaan’.
 • Nederlandse geloofsbelijdenis
  De Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven door Guido de Brès als ‘verdediging’ van de gereformeerde godsdienst. Op een nacht in 1561 werd deze binnen de voorpoort van het kasteel van Doornik gegooid...

Lees meer

Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589